24ur.org

Po avtomobil na Hrvaško?

Hrvaška zastava

S 1. julijem prejšnjega leta je Hrvaška postala del Evropske unije, s čimer so se spremenile tudi številne omejitve pri nakupu/prodaji in uvozu/izvozu izdelkov za fizične osebe. Nekateri so bili nad vstopom Hrvaške navdušeni, saj je to pomenilo prost pretok ljudi, denarja in dobrin (z izjemno nekaterih trošarin in seveda nedovoljenih substanc, kot so na…

© 18. 05. 2024 22:56 - 24ur.org