24ur.org

Zakaj vse besede ne izgovarjamo, kot se pišejo?

Jezik

Jezik je živ in dinamičen fenomen. Slovnična pravila in pravila izgovorjave se razvijajo in spreminjajo skozi čas, kar se odraža tudi v načinu, kako izgovarjamo besede. V slovenskem jeziku je veliko besed, ki se ne izgovarjajo tako, kot so napisane. To je lahko posledica zgodovinskih jezikovnih sprememb, vpliva tujih jezikov, ali lokalnih narečij. Primeri in…

© 22. 07. 2024 16:50 - 24ur.org