Kaj je hidravlični cilinder?
| Članek je bil prebran 663 krat.

V tehničnih vedah pojem hidravlika zajema mehanske lastnosti tekočin. Hidravlični cilinder je en glavnih sestavnih delov hidravličnih sestavov in se uporablja za nadzor in prenos moči v tekočini. Drugo ime za hidravlični cilinder je hidravlični valj. Je standardni element, s katerim se lahko pretvarja energijo dovedeno s tlačnim udarom tekočine v linearno gibanje. Ker s tekočino lahko dosegamo ogromne moči ob enem pa lahko cel sistem dokaj natančno kontroliramo se hidravlični cilindri oz. valji lahko uporabljajo v številnih vejah industrije kot so avtomobilska industrija, letalska industrija, gradbeništvo, arhitektura, robotika, farmacevtska industrija …

Hidravlični cilinder

Poglavitne gabarite hidravličnih cilindrov so premer bata (D), premer batnice (d) in dolžina giba (h). Hidravlični cilindri so sestavljeni iz ohišja, bata, batnice, pokora, tesnil in vodil.

Hidravlične cilindre delimo na enostransko in dvostransko delujoče. Pri enostransko delujočem hidravličnem cilindru deluje tlačna sila tekočine samo v eno smer gibanja bata, v svojo prvotno lego pa se cilinder vrne s pomočjo lastne teže oz. zaradi sile vzmeti, ki je nameščena znotraj cilindra, med tem ko pri dvostransko delujočem hidravličnem cilindru deluje tlačna sila tekočine v obe smeri gibanja bata. Smer gibanja bata se pri dvostranskem cilindru določi z dodatnim krmilnim ventilom.

Glede na konstrukcijo hidravličnih cilindrov jih delimo na:

Posebno pozornost pri konstruiranju hidravličnih cilindrov je potrebno nameniti diferencialnim cilindrom, saj je za njih značilno da imajo različne delavne površine bata za različne smeri delovanja. Pri tej izvedbi ventila imamo tako ob enaki hitrosti vstopa kapljevine v cilinder, zaradi različne površine bata različno izstopno hitrost za različno smer delovanja. Pri samo vgradnji hidravličnega cilindra je potrebno izbrati primeren način vgradnje, tako da je preprečeno delovanje stranskih sil na batnico, saj bi to pomenilo nefunkcionalno delovanje celotnega cilindra. Vse sile morajo tako vedno delovati direktno na bat, oz. v vzdolžni smeri batnice cilindra.

© 22. 09. 2023 - 24ur.org. Agencija W3B.