24ur.org

Plesen: vse, kar morate vedeti o njenih vzrokih, posledicah in preprečevanju

Razumevanje ⁤plesni:⁢ kaj je in kako se ​oblikuje Plesen je vrsta mikroorganizma v skupini gliv. Je edinstven, ‍ker se lahko raste in naseli​ na različnih‌ vrstah ⁣materialov in površin, ‌predvsem takšnih, ki‍ so redno izpostavljeni vlagi. Plesen‍ ustvarja⁣ majhne spore,​ ki jih lahko v zraku⁣ razširimo in se​ nato ustalijo na novih ⁤območjih. S pomočjo‍…

© 22. 07. 2024 17:21 - 24ur.org