24ur.org

Je ssl zaščita nujna?

Ssl certifikati zaščitijo prenos osebnih podatkov. Že takoj na začetku naj povemo, da ni nujna. Je pa priporočljiva, saj omogoča varno komunikacijo pri brskanju na spletu ali komuniciranju prek elektronske pošte. V enih primerih bolj, v drugih manj. Preberite, kdaj se je priporočljivo zanjo odločiti. Kdaj je ssl zaščita priporočljiva? Ssl zaščita se najpogosteje uporablja…

© 21. 05. 2024 01:30 - 24ur.org