Vas zanima študij psihoterapije?
| Članek je bil prebran 6.159 krat.

Študij psihoterapije je pri nas relativno nov, zgovoren pa je tudi podatek, da ima pri nas v Sloveniji samo okoli 200 ljudi naziv psihoterapevta. To je še toliko bolj zanimivo, če upoštevamo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki je ocenila, da naj bi na 1000 prebivalcev imeli 1 psihoterapevta. Pri nas smo od takšnih številk še zelo daleč in strokovnjaki ocenjujejo, da bi glede na takšna priporočila potrebovali kar 2000 uradno šolanih psihoterapevtov. Poklic psihoterapevta torej velja za zelo perspektivnega. Področje psihoterapije je toliko bolj zapleteno, če vemo, da obstaja kar nekaj samooklicanih psihoterapevtov, ki nimajo formalno in uradno priznane izobrazbe, ljudje pa za obisk pri njih odštejejo tudi po 100 evrov na srečanje. Priznani strokovnjaki iz področja psihoterapije se strinjajo, da bi bilo potrebno to čim prej urediti in eden od načinov, da se to doseže, je tudi akreditiran in priznan študij psihoterapije, ki bo dal nove, primerno usposobljene in izobražene psihoterapevte.

sigmund freudPrvič se je bilo na študij psihoterapije pri nas možno vpisati v šol. letu 2013/2014. To pomeni, da bodo prve generacije izšolanih psihoterapevtov študij dokončale šele v prihajajočih letih. Pri tem gre za študijsko smer psihoterapevtska znanost, ki jo izvaja Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda. Fakulteta je zasebne narave, študij pa plačljiv. Fakulteta Sigmunda Freuda je povezana tudi z Avstrijo, ki je po zaslugi Freuda znana po dolgi tradiciji psihoterapevtske znanosti. Tako je bila na Dunaju že leta 2005 ustanovljena prva fakulteta za psihoterapevtsko znanost na svetu.

Kako poteka študij psihoterapije?

Študij poteka v dveh stopnjah, po bolonjski shemi. Prva stopnja traja 3 leta in se imenuje bakalavreat, druga stopnja pa je dvoletna in se imenuje magisterij psihoterapevtske znanosti. Ko študentje pridejo do tretjega letnika prve stopnje si izberejo enega izmed treh možnih psihoterapevtskih smeri: bonding psihoterapija, sistemski psihoterapevtski pristop ali pa psihoanaliza. Na prvi stopnji se študentje spoznajo z osnovami psihoterapevtske znanosti (osnove o biopsihosocialnem razvoju človeka, psihopatologija, osnove nevroznanosti, pomembne za psihoterapijo, psihosalutologija, raziskovalne in psihoterapevtske metode, pregled psihoterapevtske dejavnosti iz različnih zornih kotov. Pomemben del študija psihoterapije je seveda tudi praksa. Praksa poteka v 3 oblikah, in sicer kot:

Študij na prvi stopnji potekati tudi v obliki tutorskih skupin, kar je pomembno predvsem iz vidika individualizacije študija.

Druga stopnja ali magisterij in delni študij psihoterapija otrok in mladostnikov (je še v postopku akreditacije) pa traja 2 leti. Pri tem se študenti usposobijo za delo z otroki, mladostniki in starši. Za vpis morajo študentje dokončati prvo ali drugo stopnjo psihoterapevtske znanosti ali pa imeti dokončan vsaj en letnik psihoterapevtskega izobraževanja v okviru drugih študijskih smeri.

Univerza Sigmunda Freuda za uvod v specialistične študije razpisuje tudi program Psihoterapevtska propedevtika, ki pomeni osnovno izobraževanje iz področja psihoterapije. Primerna je kot priprava na specialistično usposabljanje. Po končanju tega študija zato študent še ni psihoterapevt, ampak je to le prvi del na poti do psihoterapevtske izobrazbe.

Specialistični študij na Univerzi Sigmunda Freuda traja 4 leta. V okviru tega študija študentje spoznajo teoretične vsebine, tehnike psihoterapevtskega pristopa, prakso, osebno izkušnjo in metode. Na univerzi vpisujejo v samostojni študij psihoanalize, logoterapije ali bonding psihoterapije in sistemske psihoterapije.

Več o študiju pa tule.

Preberite si še o aktualni temi: Usposabljanje na delovnem mestu!

© 07. 12. 2023 - 24ur.org. Agencija W3B.