Vse o usposabljanju na delovnem mestu
| Članek je bil prebran 1.402 krat.

Usposabljanje na delovnem mestu je namenjeno za brezposelne osebe, ki so stare 30 let ali več in izpolnjujejo pogoje, določene v javnem povabilu. To pomeni, da se za usposabljanje in povračilo stroškov le-tega lahko prijavijo vse tiste brezposelne osebe, ki sodijo v ciljno skupino tega programa. Javno povabilo objavi Zavod za zaposlovanje (ZRSZ), sredstva za izvajanje tega programa pa so pridobljena iz Evropskega socialnega sklada (80%) in iz slovenskega proračuna (20%). Večji del sredstev, kar 60 %, je namenjen za brezposelne osebe, ki prebivajo v vzhodni Sloveniji, kjer je brezposelnost občutno višja. Preostanek sredstev, torej 40 %, pa je namenjenih udeležencem programa, ki imajo stalno prebivališče v zahodni kohezijski regiji.

zaposlitevKdo se lahko prijavi za usposabljanje na delovnem mestu?

Na javno povabilo se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki spadajo v katero izmed ciljnih skupin. Ciljne skupine so:

Pri vključevanju brezposelnih oseb, ki sodijo v katero izmed ciljnih skupin, imajo prednost brezposelne osebe, ki zadnji dve leti niso bile vključene v kak drug program, ki ga izvaja zavod. Prav tako se pri izbiri upošteva možnosti, ki jih neka osebe ima za uspešno zaključevanje programa. Prednost se daje tudi brezposelnim, ki imajo večje možnosti, da bi po zaključenem programu tudi nadaljevali zaposlitev, za katero so se usposabljali. Prednost imajo še brezposelni z raznimi zdravstvenimi ali socialnimi ovirami in tistim, ki so na zavod med brezposelne prijavljeni že dlje časa.

Čemu je namenjeno usposabljanje na delovnem mestu?

Usposabljanje na delovnem mestu želi v prvem planu seveda zmanjšati stopnjo brezposelnosti med tistimi, ki si težje poiščejo delo. Prednost takšnega usposabljanja je v tem, da delodajalci brezposelno osebo spozna na konkretnem delovnem mestu, za katerega se le-ta tudi usposobi in naj bi ga bil po končanem usposabljanju sposoben opravljati. Na ta način delodajalec v 2 ali 3 mesečni dobi, namenjeni za usposabljanje, delavca lahko preizkusi in ugotovi, ali je primeren za neko delo. Brezposelne osebe pa se na ta način vključijo v delovne procese, si pridobijo nove delovne izkušnje, nova poznanstva in dodatna znanja. V kolikor se na določenem delovnem mestu izkažejo in se kaže potreba po delovni sili, si na ta način lahko tudi zagotovijo trajnejšo obliko zaposlitve.

Koliko časa traja usposabljanje na delovnem mestu?

Usposabljanje lahko traja 2 ali 3 mesece, odvisno od narave in zahtevnosti dela. Za enostavna in manj zahtevna delovna mesta zadostujeta 2 meseca usposabljanja, za nekoliko zahtevnejša delovna mesta pa 3 mesece usposabljanja. Udeleženec naj bi se ob pomoči mentorja usposabljal za polni delovni čas, pri čemer ima en mentor lahko maksimalno 5 mentorjev. Pri tem država delodajalcem povrne vse upravičene stroške, ki nastanejo pri izvedbi usposabljanja, udeleženci (brezposelne osebe, ki se usposabljajo) pa dobijo povrnjene stroške prevoza in dodatek za aktivnost. Za usposabljanje je delodajalcem povrnjen strošek izvedbe ali pa strošek zdravniškega pregleda, ki ga udeleženec opravi predhodno – za dvomesečno usposabljanje v vrednosti okoli 370 evrov, za trimesečno usposabljanje pa okoli 493 evrov.

Preberite si še: Kakšna je razlika med SEO in SEM!

© 21. 05. 2024 00:10 - 24ur.org